เหยื่อกำจัดหนู Storm Pro

Storm เหยื่อพิษกำจัดหนู ผลิตภัณ์จาก BASF ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

1. การทนความชื้น ตัวเหยื่อมีความทนทานไม่แตกสลาย
2. ใช้ปริมาณน้อยก็เห็นผล
3. เมื่อหนูตาย จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่า

ปริมาณ

3 กิโลกรัม : 1 กล่องหมวดหมู่: