จุดวางเครื่องดักแมลง Vector Plasma

  • Do not use units were explosion is likely. Like sugar, biscuit ,oil, flour mills or areas of the factories that produce fine powder etc
  • For damp or extreme harsh environments use stainless steel units or units specifically designed for this purpose .
  • Place units such that they don’t compete

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ppe

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ppe

อุปกรณ์กำจัดแมลงและพ่นฆ่าเชื้อ

อุปกรณ์กำจัดแมลงและพ่นฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีและพ่นฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีและพ่นฆ่าเชื้อ
Translate »