ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC

คุณสมบัติ

1. ใช้ในการป้องกันแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
2. ใช้สำหรับชุบมุ้งป้องกันและกำจัดยุง
3. ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง
4. ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวตามธรรมชาติ
5. สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด ใช้ควบคุมและป้องกันปรสิตภายนอกและแมลง ผสมน้ำเพื่อพ่นตัวสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์

ปริมาณ     1 ลิตร : 1 ขวด