ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง Timeline 10%

ผลิตภัณฑ์เพื่อกำจัดแมลง อย่างมีประสิทธิภาพ สารไพทีรอยด์สังเคราะห์ออกฤทธิ์ 3 รูปแบบคือ กินตาย สัมผัสตาย และไล่ตาย

คุณสมบัติ
1. ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ใช้กำจัดปลวก มด และแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

ปริมาณ
1 ลิตร : 1 ขวด

Similar Posts