ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Seclira 40 wsg 

นวัตกรรมสารออกฤทธิ์ ชนิดใหม่ในเทคโนโลยีสารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์รวดเร็ว ไม่ทิ้งคราบ ไม่มีกลิ่น กำจัดแมลงได้หลายชนิด ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร

คุณสมบัติ

1. ไม่ทิ้งคราบ ไม่มีกลิ่น กำจัดแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงวัน แมลงสาบ มด ตัวเรือด ด้วงดำ และแมลงคลานอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2. อยู่ในรูปเม็ดขนาดเล็ก ละลายน้ำได้ดี ไม่มีสี ไม่ตกตะกอน ออกฤทธิ์ตลอดเวลาการฉีดพ่น

3. ออกฤทธิ์ Knockdown รวดเร็ว มีกลไกการส่งผ่านสารออกฤทธิ์ไปยังแมลงอื่น ๆ 

ปริมาณ

200 กรัม : 1 ขวด

Similar Posts