ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง Cyperguard 25 EC
12/01/2021 No Comments LVMH,ผลิตภัณฑ์สารเคมีและน้ำยา admin

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง Cyperguard 25 EC

ผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นกำจัดแมลง

คุณสมบัติ

  1. ป้องกันและกำจัดแมลงภายในบ้านหรืออาคารสถานที่  เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง มด
  2. สามารถใช้ได้ในห้องครัวหรือพื้นที่ผลิตอาหาร


ปริมาณ 1 ลิตร : 1 ขวด

About The Author