ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC
09/01/2021 No Comments LVMH,ผลิตภัณฑ์สารเคมีและน้ำยา admin

เฟนโดน่า Fendona 10 SC

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลก WHO อนุญาตให้ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงที่เป็นโทษต่อมนุษย์และสัตว์

คุณสมบัติ

  1. ป้องกันและกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง
  2.  ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวได้ในธรรมชาติ
  3. สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด เช่น สุกร แพะ แกะ ไก่ โคเนื้อ โคนม
  4. ใช้ควบคุมและป้องกันพาราสิตภายนอกและแมลง เช่น เห็บ เหา หมัด ไร ยุง แมลงสาบ แมลงวัน มอด มด
  5. ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นตัวสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านเรือน โรงพยาบาล ตลาดสด ที่เก็บอาหาร 

 

ปริมาณ 1 ลิตร :  1 ขวด

About The Author