ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Tenopa
12/01/2021 No Comments LVMH,ผลิตภัณฑ์สารเคมีและน้ำยา admin

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก BASF นำเข้าจากประเทศ บราซิล ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. วอส. 17/2559 ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงสาบ แมลงคลานทั่วไป ป้องกันแมลงการดื้อยา มีความปลอดภัยสูง ความเป็นพิษต่ำ 

มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ 2 ชนิด คือ อัลฟ่า-ไซเพอร์เมทริน 3% เป็นที่มีฤทธิ์ในการทำลายระบบประสาทของแมลงตัวเต็มวัย และ ฟลูเฟนนอกซูลอน 3% ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง
ด้วย 2 พลังการออกฤทธิ์ ทำให้มั่นใจถึงความสามารถในการควบคุมแมลงได้ 

คุณสมบัติ

1. ออกฤทธิ์ควบคุมแมลงหลายชนิด ทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลงรบกวน
2. ออกฤทธิ์รวดเร็วและคงฤทธิ์ยาวนาน

ปริมาณ
250 มิลลิลิตร : 1 ขวด

About The Author