ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Seclira 40 wsg
12/01/2021 No Comments LVMH,ผลิตภัณฑ์สารเคมีและน้ำยา admin

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Seclira 40 wsg 

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงคลานและแมลงบิน

คุณสมบัติ

  1. ใช้ในการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ มด แมลงวัน และยุง
  2. สามาารถใช้ได้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์และโรงผลิตอาหารสัตว์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

ปริมาณ 200 กรัม :  1 ขวด

About The Author