ข่าวสารและกิจกรรม

จากสำนักข่าวช่อง 9 TNAMCOT | บทสัมภาษณ์นายกสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA)
โดย คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร เรื่องการดูแลและรักษาความปลอดภัยการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้สนับสนุน