ผลิตภัณฑ์สินค้า

อุปกรณ์ทางการแพทย์

เจลอนามัยล้างมือ ฆ่าเชื้อ 99.9%

เครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบตรวจจับอินฟาเรด

อุปกรณ์พ่นฆ่าเชื้อไวรัส

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ATOMER II 

ผลิตภัณฑ์ด้านสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Diversey SUMA J-512

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก Profina 5TC
Friponil 5%

ผลิตภัณฑ์กำจัดป้องกันและกำจัดปลวก Cyperguard 25 EC Cypermetrin 25%

ผลิภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Seclira 40 wsg
 Dinotefuran 40%

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ
Seclira Gel (แบบกล่อง)

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ
Seclira Gel (แบบหลอด)

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Fendona 10 SC
 Alpha-Cypemethrin 10%

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงรบกวน Tenopa

เหยื่อกำจัดหนู Storm

เหยื่อกำจัดหนู Storm Pro

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
Timeline 10%  Bifenthrin10%

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง
Delguard 100 Deltamethrin 1%

สั่งซื้อในราคาส่ง กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ LineMySHop
LVM GROUP

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line
LVM GROUP